Pereiti prie turinio Į pradžią / Renginiai ir parodos / 2015 metų renginiai / Filmo „Ekskursantė“ pristatymas

Knygos „Manikūnų krašto takais“ pristatymas

manikunai mazaGruodžio 2 d. į Pasvalio Mariaus Katiliškio biblioteką suvažiavę manikūniečiai pristatė savo krašto istorijos paminklą – knygą „Manikūnų krašto takais“. Renginį vedė viena knygos sudarytojų – Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė Dalia Greviškienė, kalbėjo kiti knygos sudarytojai, straipsnių rengėjai. Netruko sveikinimų ir senųjų Manikūnų dainų.

Renginio vedėja Dalia Greviškienė, Vilniaus archyvuose suradusi Manikūnų kaimo įkūrimo datą – 1555 m., susirinkusiai gausiai auditorijai trumpai papasakojo apie knygos idėjos gimimą ir jos rengimą, taip pat kvietė pasisakyti kitus knygos rengėjus. Knygos sudarytoja Manikūnų krašto bendruomenės pirmininkė Gitana Pučkienė prisiminė vaikščiojimą per kiemus berenkant istorijas ir beieškant knygos bendraautorių. Kalbėjo knygos parengėja leidybai ir redaktorė, Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė, knygos sudarytoja Manikūnų krašto bendruomenės tarybos narė Irena Ilgutienė, knygos viršelio dailininkė Lolita Brazauskaitė-Putramentienė, Vilniaus kraštietė mokytoja Lilija Lasauskienė. Knygos sudarytoja Manikūnų krašto bendruomenės pirmininkė Gitana Pučkienė prisiminė vaikščiojimą per kiemus berenkant istorijas ir beieškant knygos bendraautorių. Jos pasakojimą papildė straipsnį apie Manikūnų medicininį punktą parašiusi viena pirmųjų punkto darbuotojų Janina Rindzevičienė. Pasisakė ir iš Manikūnėlių kaimo kilusi, o šiuo metu Gripkeliuose ūkininkaujanti ūkininkė Marija Steponavičienė, padėjusi parengti straipsnius apie Manikūnų ūkininkus. Giedojo senąsias kaimo dainas atmintyje išsaugojusios ir į knygą užrašiusios manikūnietės: Salomėja Pelegrimienė, Marijona Načiūnienė, Genovaitė Pučkienė, Emilija Samulionienė.

Knygos sudarytojai dėkojo Pasvalio bibliotekai už pagalbą rengiant knygą. Tarp paskelbtų straipsnių yra bibliotekos Informacijos ir mokymo skyriaus vedėjos Ritos Bedulytės parengta istorija apie Manikūnų kaimo tremtinius. Trūkstamos informacijos rengiant knygą ieškoti padėjo bibliotekos Krašto dokumentavimo skyriaus vedėja Vitalija Kazilionytė, redakciniais klausimais pakonsultuodavo bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė.

Manikūnų knygos sudarytojus gyrė ir už įdėtą darbą jiems dėkojo Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas. Prie jo sveikinimų prisidėjo Pasvalio krašto visuomeninis ir politinis veikėjas Algirdas Mulevičius, Namišių seniūnijos seniūnas Kęstutis Valuntonis, bibliotekos Krašto dokumentavimo centro vedėja Vitalija Kazilionytė, Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas Stasys Butkus bei Kiemėnų bibliotekininkė Violeta Atkočiūnienė, Pasvalio krašto muziejaus darbuotoja Bronė Lapinskaitė. Sveikinimus romansais papildė muzikantas Egidijus Maslovas. Renginyje buvo galima įsigyti manikūniečių parengtų leidinių – pristatomą knygą, atminimo vokų ir kaimo giedorių garsinį įrašą.