Aktorė Agnė Sunklodaitė ir muminukai Žadeikiuose

ZadeikiuMumiaiRugsėjo 22 d. Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukaciniame centre lankėsi aktorė Agnė Sunklodaitė su skaitymu-žaidimu "Burtininko skrybėlė" , parengtu pagal rašytojos Tuvės Janson muminukų istorijas. Padedami aktorės vaikai scenoje persikūnijo į muminukus ir visi drauge skaitė, šoko, dainavo ir žaidė. Renginį organizavo "LabaiTeatras", Pasvalio Mariaus Katiliškio biblioteka ir Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba.

Nuotraukos