Gulbinėnai šventė laisvos Lietuvos 25-metį

Kovo 11-oji – viena iš svarbiausių dienų Lietuvai. Ta diena įamžiname ir pagerbiame lietuvių kovas už nepriklausomybę, už gimtąją kalbą, už savarankiškumo įteisinimą. Šiandiena džiaugiamės, kad niekas netrukdo kalbėti ir rašyti, skaityti ir dainuoti lietuviškai. Džiaugiamės, kad gyvename laisvoje tėvynėje. Gulbinėnų kaimo žmonės taip pat džiaugiasi Lietuvos laisve, jos 25-tu Laisvės gimtadieniu. Todėl visi gausiai Kovo 11-ąją susirinko paminėti šią ypatingą datą. Literatūrinė-muzikinė kompozicija „Gintaro laše – mano Lietuva" prasidėjo Jono Strielkūno eilėraščiu „Lietuva", kurį deklamavo bibliotekininkė Rima Mačiukienė, kultūros skyriaus administratorė Rima Kubiliūnienė, daugiafunkcio centro auklėtoja Valerija Matonienė ir renginio dalyvė Virginija Žaldokienė. Po to nuskambėjo Lietuvos respublikos himnas mūsų šalies, mūsų tėvynės šventei. Lietuvos istorijai ir jos nelengvam keliui į Laisvę atminti tądien padeklamuota nemažai eilių. Ir ne tik – štai Gulbinėnų moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Alfonso Andrulio, papuošė renginį atikdamas visų pamėgtas melodijas ir dainas apie Lietuvą ir jos grožį. Renginyje dalyvavo ir mažieji Gulbinėnų gyventojai - vaikai, kurie deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles, taip savo nuoširdumu ir pakilia nuotaika prisidėdami prie šios svarbios datos paminėjimo. Džiugino vaikų pasirodymas – juk nuo jaunosios kartos, dabar sėdinčių mokykliniuose suoluose, daug priklausys kokie bus sekantys Lietuvos žingsniai. Ne visi galėsi daryti įtaką Lietuvos ekonominiam gyvenimui, bet saugoti ir išlaikyti gimtąją kalbą, jos papročius, tradicijas galime ir privalome kiekvienas. Nuo mūsų priklauso ar neverks lietuviškas žodis, ar mokėsime lietuvišką raštą, ar mes ir mūsų vaikai mokės lietuviškas dainas ir liaudies šokius.

Sveikinimo žodį visi susirinkusiems tarė Gulbinėnų krašto bendruomenės tarybos pirmininkė ir seniūnaitė Danutė Maslauskienė, pabrėždama kokia svarbi yra laisvė visai tautai, kad turime ją džiaugtis ir saugoti.

Renginį dainomis ir eilėmis papuošė Gulbinėnų kaimo kaimynai, svečiai iš Gulbinų k. Biržų r., bendruomenės moterų etnografinis ansamblis, vadovaujamas ilgametės vadovės Eugenijos Grigaliūnienės. Apie savo bendruomenę, jos veiklą, papasakojo Gulbinų bendruomenės pirmininkas Vytautas Taura.

Šios svarbios datos paminėjimas Gulbinėnų kaimo gyventojams ir svečiams dar kartą priminė, kad turime visi suprasti kokie laimingi esame, kad galime didžiuotis kiekviena Laisvės diena ir savo Tėvyne!

Gulbinėnų vyr. bibliotekininkė Rima Mačiukienė